กิจกรรม :

1

2

3

4

5

6
รายละเอียด :
    พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560    อ่าน 53 คน