กิจกรรม :

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
รายละเอียด :
    โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2560 27 มิ.ย. 2560 เวลา 12.00น.-16.00น. ณ รร.วัดลำใน 4 ก.ค. 2560 เวลา 12.00น.-16.00น. ณ รร.บ้านนาวง 7 ก.ค. 2560 เวลา 08.00น.-12.00น. ณ รร.วัดบ้านนา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2560    อ่าน 55 คน