กิจกรรม :

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
รายละเอียด :
    โครงกากร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัย ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง และเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2560 วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 13.00น.-16.00น. ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560    อ่าน 103 คน