ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนาขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ธ.ค. 2564
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 พ.ย. 2564
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 ส.ค. 2564
4 ประกาศคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพัทลุง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 มิ.ย. 2564
5 สมัครรับทุนโครงการผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ ระดับปริญญาตรี ร่วมกับคณะทรัพยากรมหาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 มิ.ย. 2564
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 มิ.ย. 2564
7 #ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 มิ.ย. 2564
8 #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง แจ้งช่องทางการยื่บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 มิ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ พลังใจ 99 บาทก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 พ.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
25 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40