ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ อปพร.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ อปพร. โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
 
   โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2558