ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ อปพร.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ อปพร. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
   แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2558